Bez względu na temat, każdy projekt przechodzi przez serię faz od inicjacji do ukończenia. Rozważ wykorzystanie tych etapów jako ram dla realizacji swoich projektów, aby stały się one bardziej przystępne, a Twoja praca bardziej efektywna. Inicjacja Projektu pozwala na stworzenie podstaw dla wszystkich przyszłych etapów Twojego projektu. Czas ten można wykorzystać na przypisanie członków zespołu do określonych zadań, opracowanie ogólnego celu, zadawanie lub badanie wszelkich pytań wyjaśniających i budowanie entuzjazmu dla danego zadania. Planowanie Faza planowania projektu zależy od jego ogólnej wielkości. Jednak bez względu na ramy czasowe pracy, etap ten jest doskonałą okazją do opracowania jasnego harmonogramu dla Ciebie i wszystkich członków zespołu, do którego możesz się odwołać podczas pracy. Harmonogram może zawierać szczegółowy plan podziału pracy, listę zasobów, ograniczenia zasobów i zależności od projektu, które są niezbędne do wykonania pracy. Wykonywanie pracy Teraz, gdy istnieje już ustalony plan, można rozpocząć rzeczywistą pracę nad projektem. Jeśli pracujesz w większym zespole, pomocne może być zorganizowanie spotkania początkowego, aby upewnić się, że wszyscy są na właściwej drodze i mają to, czego potrzebują do realizacji swojej roli w projekcie. Monitoruj swoją produktywność Podczas trwania projektu, ważne jest, aby postępować zgodnie z planem. Jeśli pracujesz z zespołem, skontaktuj się ze współpracownikami, aby dowiedzieć się, jak postępują i spotkaj się z liderami zespołów, aby dowiedzieć się o statusie swojej pracy. Dzięki regularnemu monitorowaniu projektu, powinieneś być w stanie wprowadzać wszelkie niezbędne poprawki, aby zapewnić, że zostanie on ukończony na czas. Zakończenie Faza ukończenia projektu, często pomijana, może być doskonałą okazją do zebrania informacji zwrotnych od klientów, współpracowników lub menedżerów. Wykorzystaj ten czas do refleksji nad tym, co poszło dobrze lub nie tak dobrze w trakcie projektu i zastanów się nad sposobami poprawy w przyszłości.