Przy wyborze folderu papierowego są to najbardziej krytyczne elementy i wymagania, których należy szukać:

1. Rozmiar papieru: Jakie są różne rozmiary papieru, który ma być złożony?  Czy potrzebny jest papier o wymiarach 11" x 17"? Pozwoli to wyeliminować wiele folderów papierowych, które składają się tylko na papier o rozmiarach 8 ½" x 11" i 8 ½" x 14".

2. Typ fałdu: Jakie są potrzebne różne fałdy? Możesz potrzebować tylko prostego trzykrotnego, pół- lub z-składania.  Większość folderów pozwala na wykonanie tych standardowych zadań.  Jeśli jednak chcesz złożyć krzyżowo dokument o wymiarach 11" x 17", złóż go na pół do 8 ½" x11", a następnie złóż go ponownie, będziesz chciał zajrzeć do folderu takiego jak Duplo DF 980 lub Duplo DF 970.

3. Papierowe zapasy:  Teczki papierowe wymienione na stronie www.abe-online.com informują o minimalnej i maksymalnej wadze papieru, którą są w stanie obsłużyć z zadowalającymi wynikami.  Wiele teczek z papierem ciernistym ma problemy z gładkim lub błyszczącym papierem.  Jeśli planują Państwo składanie tego typu materiałów, prosimy o kontakt z jednym z naszych konsultantów handlowych pod numerem telefonu 888-585-3796.  Możesz również przesłać nam próbki materiałów, które wymagają złożenia.  Przetestujemy je na naszych teczkach papierowych i skontaktujemy się z Państwem z wynikami. W większości przypadków, jeśli składasz papier o masie 20 lb. o standardowych fałdach, nie jest to konieczne, ale dobrze jest mieć pewność, że od samego początku wybierzesz właściwą teczkę papierową.

4. Składany Tom:  Znajomość obecnego i przyszłego wolumenu składanego papieru jest ważna, aby zrozumieć przed zakupem.  Większość folderów może obsługiwać duży wolumen, a nawet mniejsze jednostki mogą przetwarzać 9000 dokumentów na godzinę, ale mogą nie być one przystosowane do pracy ciągłej.  Składanie jednej godziny na dobę wymaga innej maszyny niż ta, która składała się 8 godzin dziennie. Papierowe teczki pracujące w trybie ciągłym składają się z cięższych części, mają dodatkową izolację i gramaturę, co minimalizuje wibracje. Częstym problemem jest używanie składarki papierowej, co prowadzi do skrócenia jej żywotności i zwiększenia kosztów konserwacji.  Zakup odpowiedniej wielkości maszyny pozwoli zaoszczędzić pieniądze dzięki zminimalizowaniu kosztów napraw.  Wydłużony okres eksploatacji zapewnia również lepszą amortyzację w stosunku do pierwotnej ceny zakupu urządzenia.  Biorąc pod uwagę koszty związane z przestojami podczas napraw, ostateczna cena dla firmy może być znacząca w przypadku niewłaściwego zakupu.

5. Szybkość składania:  Przed zakupem należy wziąć pod uwagę prędkość, jak również cykl pracy folderu. Nie jest to tak ważne, jak objętość składania, ale weź pod uwagę potrzebę, aby ktoś nakarmił ten folder i zarządzał projektem. Wydajność pracowników to koszt, który należy wziąć pod uwagę.