Jest haczyk do wszystkich tych wspaniałych twórczych zabawy i to potencjalnie czai się w Twoich farbach. Niestety, firmy, które robią większość dostaw sztuki głównego nurtu używają materiałów i składników, które mogą być toksyczne. Jestem całkiem pewna, że rodzice nie zapisali się na materiały takie jak metale ciężkie, składniki syntetyczne i ropopochodne czy lotne związki organiczne, aby być częścią końcowych dzieł sztuki zdobiących drzwi lodówki. Więc następnym razem, gdy będziecie zaopatrywać się w materiały artystyczne, rozważcie, co następuje.

CZTERY TOKSYCZNE SKŁADNIKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ W SWOICH KREDKACH

Ropa naftowa lub materiały ropopochodne: Farby, gliny, puchary i materiały rysunkowe są często wykonywane przy użyciu środków petrochemicznych, które mogą być powlekane metalami ciężkimi, takimi jak ołów, kadm i arsen.
Gliny syntetyczne: Niektóre gliny i piasta zabaw są produkowane na bazie PCV lub materiałów podobnych do PCV i często zawierają ftalany, które zmiękczają je lub wydzielają zapach.  Ftalany są substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną i są uważane za potencjalny czynnik przyczyniający się do wczesnego dojrzewania, zaburzeń hormonalnych i raka.
Syntetyczne barwniki i substancje zapachowe: Wiele produktów jest barwionych syntetycznymi pigmentami na bazie ropy naftowej, co wiąże się z ryzykiem narażenia na działanie metali ciężkich. Jest to szczególnie ważne, aby uniknąć przy wyborze farb do twarzy lub palców.
Rozpuszczalniki: Markery, farby i długopisy mogą zawierać toksyczne rozpuszczalniki, aby uczynić je gładkimi i żywymi. Problem polega na tym, że lotne związki organiczne, które "odgazowują", są szkodliwe dla rozwijających się mózgów. Mogą one również nasilać alergie i astmę.

NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE KREDEK

Wybierz farby, markery i inne produkty artystyczne, które są na bazie wody zamiast oleju.
Gliny i ciasta modelarskie mogą być produkowane w domu według podstawowej receptury lub z użyciem naturalnych składników, takich jak mąka lub naturalna glina mineralna.
Poszukaj farb, glinek i kredek barwionych naturalnymi pigmentami, które są ekstraktami roślinnymi lub mineralnymi. Są one bezpieczne i żywe bez zagrożenia dla zdrowia.
Naturalne ołówki i kredki pomijają toksyczne lakiery i pozostawiają je nagie lub korzystają z opcji przyjaznych dla środowiska.