Jest to 50. rocznica Dnia Ziemi, dnia, w którym dostrzega się narastający kryzys ekologiczny. Rozpoczął się on w 1970 roku, kiedy to 50 lat temu 20 milionów ludzi protestowało przeciwko nieznajomości naszego wpływu na środowisko naturalne i domagało się zmian.

Szybkie 50 lat do przodu i widzimy, że osoby prywatne, firmy i rządy podejmują działania w celu zwalczania tego kryzysu. Jesteśmy świadkami uchwalenia Ustawy o czystym powietrzu, czystej wodzie i zagrożonych gatunkach oraz utworzenia Agencji Ochrony Środowiska (EPA) w Ameryce. Dzisiaj Dzień Ziemi jest globalnym wydarzeniem, które skupia ludzi, aby rozpoznać i działać na rzecz naszego wpływu na środowisko.

W raporcie na temat przyczyn zmian klimatycznych i roli działalności człowieka NASA stwierdziła, że "w swoim piątym raporcie oceniającym, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, grupa 1300 niezależnych ekspertów naukowych z krajów całego świata pod auspicjami ONZ, stwierdziła, że istnieje ponad 95% prawdopodobieństwo, że działalność człowieka w ciągu ostatnich 50 lat ogrzała naszą planetę".

Potrzeba działań na rzecz klimatu jest oczywista. Jeżeli nie zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, temperatury będą nadal rosły.

Papier jest genialnie zrównoważonym i odnawialnym zasobem, a aby uczcić #EarthDay2020 chcemy podzielić się różnymi faktami, które pokazują, dlaczego papier i drzewa są wyborem dobrym dla środowiska.

  • Europejskie lasy magazynują prawie 80 mld ton węgla w swojej biomasie (Europejska Agencja Środowiska, 2015 r.)
  • Emisje CO2 w europejskim przemyśle celulozowo-papierniczym zmniejszyły się o 26% w latach 2005-2015 (statystyki CEPI, 2017).
  • Drzewa pochłaniają CO2 z atmosfery, a produkty z drewna i papieru magazynują go przez całe życie.
  • 58% zużycia energii w europejskim przemyśle celulozowo-papierniczym pochodzi z biomasy odnawialnej. (Statystyki CEPI, 2017 r.)
  • 75% masy celulozowej dostarczanej do fabryk papieru w Europie pochodzi z lasów posiadających niezależne certyfikaty (Raport CEPI na temat zrównoważonego rozwoju, 2013).
  • W latach 2005-2015 europejskie lasy wzrosły o 44 000 KM2 - to ponad 1500 boisk piłkarskich dziennie! (FAO, 2005-2015)
  • Wskaźnik recyklingu papieru wynosi obecnie 72,5%... najwyższy na świecie! (Statystyki CEPI, 2017)

Szeroką ofertę papieru biurowego znajdziesz tutaj: https://alibiuro.pl/